MEIE KOOL

Hoolekogu


 

Marika Bogun, vanemate esindaja, III kooliaste, esimees, marika@betta.ee;

Pille Porila, Tartu linna esindaja;

Ülle Antson, vanemate esindaja, II kooliaste;

Krista Paabusk, vanemate esindaja I kooliaste;

Margo Klaos, vanemate esindaja I kooliaste;

Ave Tiisler, vanemate esindaja;

Marge Tänava, vanemate esindaja;

Ingrid Abolkaln, õpetajate esindaja;

Kristel Kevvai, õpetajate esindaja;

Üllar Kivila, vilistlaste esindaja;

Kadi Kreis, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Kunstkooli direktor;

Laura Liis Luhamäe, õpilaste esindaja.

 

Õppenõukogu esindajate valimise kohta on õppenõukogu protokoll nr. 6, 16.10.2020

Vanemate esindajate elektroonilise valimise protokoll nr. 

Õpilasesinduse koosoleku protokoll nr. 

 

 

Marika Bogun, vanemate esindaja, III kooliaste, esimees, marika@betta.ee;

Pille Porila, Tartu linna esindaja;

Ülle Antson, vanemate esindaja, II kooliaste;

Krista Paabusk, vanemate esindaja I kooliaste;

Margo Klaos, vanemate esindaja I kooliaste;

Ave Tiisler, vanemate esindaja;

Marge Tänava, vanemate esindaja;

Ingrid Abolkaln, õpetajate esindaja;

Kristel Kevvai, õpetajate esindaja;

Üllar Kivila, vilistlaste esindaja;

Kadi Kreis, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Kunstkooli direktor;

Laura Liis Luhamäe, õpilaste esindaja.

 

Õppenõukogu esindajate valimise kohta on õppenõukogu protokoll nr. 6, 16.10.2020

Vanemate esindajate elektroonilise valimise protokoll nr. 

Õpilasesinduse koosoleku protokoll nr.