MEIE KOOL

Kool tänab


2020/2021

 • OLEst Kerli Tallot, kes jagas meie 1. klassile teadmisi raudteeohutusest. 
 • Kõiki vilistlasi, kes andsid oma panuse meie kooli õpetajate päeva. 
 • Tele- ja raadioajakirjanikku Märt Treierit, kes viis läbi inspireeriva loengu 8. ja 9. klasside õpilastele. 
 • Meie pikaajalist matemaatikaõpetaja Viia Varulat, kes on suurelt panustanud kooli edendamisse ja õpilaste arendamisse. 

 

2019/2020

 • Juhan Marten Kulli, kes käis 6. klassidele rääkimas noorkotkastest. 
 • 6. a klassi Mii Ojakivi isa, Mihkel Joalat, kes viis läbi 6.a ja 5.c klassile isadepäval loengu "Kuidas saada leiutajaks?" 
 • 2.b klassi Sandra isa, Risto Suitsu, kes käis tutvustamas õpilastele oma tööd. 
 • raudteeohutussaadikut Kerli Tallot, kes viis läbi 1.-3. klassidele vahva raudeohutusalase koolituse.
 • koolitajat ja ettevõtjat Marek Mekki, kes viis läbi ettevõtlusloengutes Cashflow finantsmängu 9.b klassile. 
 • ettevõtjat Sten Tuudakut, kes viis läbi algatuse "Minu lugu" raames külalistunni 9.b klassile. 
 • sihtasutust KredEx (Mayri Tiido), kes koordineerib projekti "Minu lugu." 
 • ettevõtjat Kerli Mikku, kes tutvustas 2.b ja 3.b klassi õpilasele, kuidas sai füüsika-keemia õpetajast ettevõtja. 

2018/2019

 • lapsevanemat Maie Saarkivi, kes hoidis laulupidudel poistekoori varmatel poistel silma peal 
 • lasteaed Ploomike, kellega jagasime heanaaberlikult koos maja.
 • meie naaberkooli Tartu Kutsehariduskeskust, kus viisime läbi sel õppeaastal käsitööd, tööõpetust, kehalise kasvatuse tunde ja mitmeid vahvaid sündmuseid.
 • Kommipommi, kes toetas meie mitmeid vahvaid ettevõtmisi magusate auhindadega.
 • Eesti Punase Risti Tartumaa Seltsi töötajaid Ulvarit ja Kristi Rillot, kes viisid läbi esmaabi koolituse  6.b klassile.
 • Mihhail Mogutovi, kes viis läbi 7. klassi õpilastele pikemaajalise stressimaandamise ja häid sõbrasuhteid toetava treeningu.
 • tele- ja raadioajakirjanikku Märt Treierit, kes viis läbi noori mõtlema paneva seminari "Georgi ja Kaspari lugu".
 • hoolekogu aseesimeest Gert Goršanovit, kes aitas läbiviia 7.-9. klasside jõuluballi "Muinaslugu muusikas."
 • lapsevanem Ly Reinlot, kes kinkis koolile 12 liulauda.
 • perekond Kalmu, kes kinkisid koolile 5 liulauda
 • 1.b klassi Carlos Tiido vanemaid, kes kinkisid koolile 12 kelku.
 • vilistlast Marko Praaklit, kes andis vahva karjääritunni Vilistlaspäeval meie 9. klassidele.
 • Tartu Forseliuse Kooli, kus saime pidada oma kooli lastevanemate koosoleku.
 • naaberkooli Tartu Kutsehariduskeskust, kelle juures saime alustada uut kooliaastat.

2017/2018

 • Eesti Olümpiaakadeemiat, Tartu Linnavalitsust, Kommipommi, Tartu Milli, spordiklubi Arcticut ja MyFitnessi, spordiriiete tootjat MooMoo ning Škoda Tartut, kes panid oma õla alla Tartu Variku Kooli III Kooliolümpiamängude õnnestumisele!
 • vilistlasi Liia Nõlvat ja Airit Alumetsa, kes osalesid Eesti Vabariigi juubelinädalal meie koolis "Minu inimeste" päeval.
 • inimesi, kes kinkisid jõuluajal meie koolile suure koguse helkurveste ja esmaabi tarbeid.
 • selle aasta jõuluballi toetajaid: SINU LAHENDUSED, Tartu Mill, teater Must Kast.
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu projekti Salliv kool noori, kes viisid meie koolis läbi vanematele õpilastele foorumteatri etendused.
 • lapsevanemat Ave Pütseppa vahvate jõulukaunistuste eest.
 • veebikonstaablit Maarja Punakut huvitava ja hariva loengu eest meie nelja klassi õpilastele. Loengu teemaks oli "Sotisaalmeedia võlu ja valu"
 • Erasmus+ noori Hiinast ja Ukrainast, kes käisid meie kooli 9. klassidele rääkimas vahetusõpilaste võimalusi.
 • meie kooli isasid Tõnus Orasoni, Gert Goršanovi, Urher Vesket ning Martin Laanet vahvate tundide eest isadepäeval.
 • Helliku, Ploomikese ja Rukkilille koolieelikuid! Olite vahvad osalejad meie Haridusfestivali päeval!
 • kirjanik Ilmar Tomuskit vahva kohtumise eest meie õpilastega!
 • Maanteametit helkurvestide eest, mis hoidsid meie kooli pisemaid Europpa Spordinädalal liikluses nähtavana.

2016/2017

 • lapsevanem Maie Saarkivi, kes hoidis meie mudilastel laulupeol "Mina jään" varmalt silma peal! Suur-suur aitäh Sulle!
 • puhkpilliorkestrit "Popsid", kes lõid hea hoo sisse kooli tänuüritusel!
 • TÜ Haridusteaduste lektorit Igne Lembineni ja tema üliõpilastest juhedatavaid 4. klasside õpioskuste olümpiaadi ülesannete koostamise eest ning ürituse korraldamise ja läbiviimise eest.
 • Eesti Masinatööstuse Liitu ja Tartu Kutsehariduskeskust, kes korraldasid meie koolis vahva Metallipäeva.
 • Taavi Siilbekki, Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroost, kes viis KEAT õppeprogrammi raames meie kooli kuuendikele läbi eriolukordades (tuleõnnetused ja veeõnnetused) õige käitumise koolituse.
 • Anni Sikku Eesti Õpilasesinduste Liidust, kes viis läbi meie noortele õpilasesinduse ABS ja meeskonnakoolituse.
 • kirjanik Aidi Vallikut vahva kohtumise eest noortega.
 • kooli vilistlast ja unearsti Kene Vernikut väga huvitava loengu eest Tartu Haridusfestivalil.
 • Lisett Liiva ja Evelin Smirnovi Tartu Noortevolikogust, kes viisid läbi 8. klassidele NOA (Noorte Oma Algatus) koolitused.
 • Märt Treierit ja Maanteeametit mõtlemapaneva koolituse eest Tartu Variku Kooli 9. klassidele.
 • Eesti Põllumajandusmuuseumit kogu koolipere vastuvõtu eest matkapäeval!
 • Maanteeametit helkurvetside eest, mis hoidsid meie pisemaid liikluses nähtavana.
 • Tartu noorsoopolitseinikke, kes jälgisid meid matkapäeval.
 • 5.a klassi õpilasi Lisette Tederit, Marta-Johanna Arsti ja Eliisa-Marii Vooti ning vanemat Külvi Tederit, kes uuendasid 5.a klassi rõivistu sisu.

2015/2016
 

 • Erilised tänud Evelyn Vanambile, Krista Paabuskile ja Maiken Jaaniskile südamega tehtud töö eest kooli hoolekogus.
 • Märt Treierit ja Maanteeametit liiklusohutusalase riskivältimise koolituse „Georgi ja Kaspari lugu“ esitlemise ja arutelu eest.
 • Veebikonstaabel Andero Sepp`a, Tartu Variku Kooli 4.a klassi õpilastele internetis ohutust tegutsemisest rääkimise eest.
 • Immanuel Volkonskit huvitava loengu eest 8.-9. klasside õpilastele!
 • Kõiki vilistlastlasi, kes kooli juubelinädala raames külalisetunde andsid.
 • Anette Eliise Langi, Keidi Kaasikut, Siret Somelari ja Anna-Liina Luhta 6.b klassi koduklassile uue ilme andmise eest.
 • Ivo Valsi 8.b, 9.a, 9.b ja 9.c klassidele läbiviidud huvitavate külalistundide eest.
 • 9. klasse õpetajate päeva korraldamise eest.
 • 1.a klassi lapsevanemat Petrik Tsirp´i, kelle kaasabil valmis koolile ilus kõnepult.

 
2014/2015
 

 • Lapsevanem Kristina Heeringut 1.b klassile "Tagasi kooli" nädala raames läbiviidud külalistunni eest.
 • Tartu Variku Kooli õpilasesindust kogu kooliperele toreda vastlapäeva korraldamise eest.
 • Veebikonstaabel Maarja Punakut 5. a klassile peetud loengu eest, kus käsitleti internetiturvalisusega seotud teemasid.
 • Noorsopolitseinik Greten Sööli 4. klassidele peetud loengu eest, kus räägiti turvalisest käitumisest tänaval ja noori puudutavast seadusandlusest.
 • Eva-Mai Sõrmust 2.a klassis kooli sünnipäevanädala raames vilistalastunni läbiviimise eest.

2013/2014

 • Viliastlast Üllar Kivilat astronoomiaringi läbiviimise eest meie koolis.
 • Nastja Pertšonokit loengu "Lähis-ida kriis" eest 12. klassile.
 • Ako Laugametsa sotisaalainete nädalal esinemise eest 8.b, 7.b ja 7.a klassile.
 • Jaanus Välja loengu "Õiglane kaubandus" eest.
 • 12. klassi õpilasi Ragnar Pallat ja Rait Pallat ühe toreda tunni andmise eest 3.b klassis. Teemaks oli ettevõtluse põhialused. Eriti väärtuslikud olid noormeeste isiklikud kogemused antud teemas.
 • Õpilase vanemat Einar Avastut vahva jõulukingi eest koolile.
 • Veebikonstaablit Andero Seppa kübekiusamisalase loengu eest õpilaste vanematele ja õpetajatele.
 • Veronika Kivilaidu "Internetidžungli" loengu eest 3. klassidele.
 • AS Sadolini müügiesindajat Tiit Zeigeri, kes toetas meie kooli õpilaste puitpinkide viimistluse projekti Sadolini värvidega.
 • Jane Väli sisuka tööturuloengu eest 12. klassidele
 • Vilistlast Siim Meho, kes viis abiturientidele läbi simulatsioonmängu Euroopa Parlamendist.
 • Abituriente Rait Pallat, Ragnar Pallat, Egert Sädet, Andrei Redit, kes olid taaskord abis Tartu Sügisjooksu ja 2. linnamaratoni Supilinna teeninduspunktis.
 • AS Raitwood Tartu Terminali juhatajat Kuldar Ivandit ja AS Rait juhatuse esimeest Ivar Dembovskit kooli toetamise eest puitmaterjaliga.
 • IT Koolituskeskusest OÜ Karina Kuuskmanni, tänu kellele sai 4.-9. klassi õpilased osa mobiiliohutuse loengust.
 • Lapsevanemaid, kes aitasid õppeaasta algul remontida klasse ja rõivistut.

2012/2013

 • Berit Kangrot (Ruunipizza ja pannkoogikohviku juhataja), kes käis mitmetele klassidele majandustunde andmas ning pani parimale ka auhinna välja.
 • Jõgeva Kultuurikeskus, kes laenutas meie kooli rahvatantsurühmale rahvariideid.
 • Kooli vilistlast Kristo Põllut, kes viis 11. klassile "Tagasi kooli" raames läbi õppetunni.
 • Ramonit ja Ranelit, kes käisid 3. klassidele tegemas robootikapäeva.
 • Kristelit ja Elenat "Teeme ära" programmist, kes viisid läbi "Prügivahetunni" 5. klassidele.
 • Ando Kiidroni, kes viis abiturientidele "Tagasi kooli" raames läbi turundusalase tunni ning rääkis valitutest pärast gümnaasiumi lõpetamist.
 • Veikko Allikut, Erkki Tattarit, Kalvar Tamminet, kes viisid meie koolis läbi huvitavad loengud pommiohutusest.
 • Jõgeva gümnaasiumi õpetajat Vivian Paaksit, kes osales juhendajana gümnasistide rahvatantsulaagris.
 • Suuhügienisti Marju Luhti, kes pidas 1. ja 12. klasside õpilastele loengu suutervisest ja -hügieenist.
 • Ettevõtet AS Tartu Mill, kes toetas PiparkoogiMaania ürituste läbiviimist.
 • Kooli vilistlasi Gabriela Kivimäge ja Kristofer Seppelit, kes esinesid meie kooli juhtkonna vastuvõtul.
 • Kooli vilistlast Annaliisa Mitti, kes esines õpetajatepäeval.
 • Hans Bergi ja Jan Truuväärt südamest tehtud kingituse eest meie koolile.
 • Kooli hoolekogu liiget Agu Kaljot, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Kooli hoolekogu liiget Margit Otti, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Tartu Kunstimaja näitusepedagoogi Mari Jõgistet, kes korraldas 12. klassi kunstiõpilastele 25. oktoobril huvitava ja põhjaliku kaasaegset eesti kunsti tutvustava ringkäigu Tartu erinevatesse näitusesaalidesse.
 • 11. klassi noormehi Rait Palla, Ragnar Palla, Martti Meriloo, Egert Säde ja Andrei Redi, kes olid abis Tartu Sügisjooksu ja 1. linnamaratoni teeninduspunktis.
 • Viking Line-i, kes toetas õpetajate päeva läbiviimist ning võimaldas premeerida tublisid õpilasi.
 • Lapsevanemat Siim Kikkat, kes toimetas meie koolile õppevahendeid.
 • Kooli vilistlast Berit Krausi, kes tutvustas hea õpetaja kuu raames abiturientidele EMÜ õppekorraldust ja üliõpilaselu.

2011/2012

 • Terje Toomistut, kes jagas 15. septembril meie kooli gümnasistidele oma reisikogemusi Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Indoneesias. Toomistu on kirjutanud koos Berit Renseriga reisiromaani "Seitse maailma".
 • Profiratturit Rein Taaramäed, kes tutvustas 06. oktoobril meie kooli õpilastele omanimelist jalgrattaklubi ning rääkis enda tegemistest.
 • Vilistlast Gunnar Dusmetovit, kes andis 14. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames keemiatundi.
 • Dr Ülle Ani, kes pidas 17. oktoobril ja 01. novembril meie kooli õpilastele suitsetamise kahjulikkusest loengu.
 • Tartu Maraton Klubi juhti Indrek Kelku, kes esines 18. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames meie kooli gümnasistidele.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskust, kelle töötajate abiga toimus 19. oktoobril koolis doonoripäev.
 • Õpilase vanemat Elina Karli, kes andis 20. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames põhikooli õpilastele loodusainete tunde. Elina Karl tutvustas noortele mikroskoopide tööd.
 • Jamie Banksi, kes jagas 02. novembril 12. klassi õpilastele oma reisi- ja õpetamiskogemusi Hiinas.
 • Tööinspektsiooni, kelle töötajad pidasid 03. novembril gümnasistidele tööõigusalase loengu.
 • Eesti Afganistani sõpruskoolide esinaist Kristi Ockba, kes viis 8. novembril gümnasistidele läbi töötoa "Islamiusk ja araabiamaad".
 • Karlova haruraamatukogu, kes viis Põhjamaade kirjandusnädala raames (14.11) läbi loengu põhjamaade kirjandusest 3. klassidele.
 • Tartu Ärinõuandlat, kes soetas koolile uued majandusõpikud.
 • Mariel Aimi, kes esines 16. novembril kooli 31. sünnipäeva puhul toimunud klasside parimate õpilaste tänuüritusel.
 • MTÜ Tähe Noorteklubi, kes andis oma ruume kasutada 18. novembril meie Õpilasesinduse koolituseks.
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeest Sven Mikserit, kes kohtus meie kooli 11. ja 12. klasside õpilastega ning arutles haridusreformi üle ning Eesti positsiooni üle Euroopa Liidus.
 • Mare Liigerit, kes pidas põhikooli noortele loengu uimastiennetusest jms ning gümnaasiumi noortele ellujäämisvõimalustest Eestimaal.
 • Tartu Ärinõuandlat, kes toetas meie kooli õpilasfirma 4Safe osalemist Eesti Õpilasfirmade Laadal Tallinnas Kristiine Keskuses.
 • Aivar Paasi ja Aare Kirnat, kes viisid läbi loengud põhikooliõpilastele "Head tavad internetis."
 • Marianne Kuzemtšenkot, kes käis õpetajatele rääkimas autismist.
 • Hans Bergi ja Jan Truuväärt südamest tehtud kingituse eest meie koolile.
 • Konguta Vallavalitsust, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Kooli hoolekogu liiget Agu Kaljot, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • 19. veebruaril 2012 toimus 41. Tartu Maraton. Meie õpilased osalesid maratoni läbi viimisel vabatahtlikena. Täname õpilasi Airit Alumets, Simon Palu, Cärolyn Aromets, Karmen Mesila, Birgit Jarne, Liis Šubbosev, Oskar Telgmaa ja Jan Keron Kalm. Täname õpilasesindusest Airit Alumetsa, kes organiseeris noorte osalemise maratonil.
 • Keskkonnaameti Tartumaa programmijuhti Piret Valget toredate õppeprogrammide läbiviimise eest 1. ja 5. klassides.
 • Rahvamuusik Marju Varblast, kes osales lauluvõistluse Laulusuu hindamisel.
 • Siim Avi, Maria Krõlovat, Tormi Kevvaid ja Egle Arget, kes Tagasi kooli nädala raames andsid meie koolis tunde.
 • Kooli hoolekogu liikmeid Kaia Rahu, Andrias Tammistut ja Margit Otti, kes abistasid meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Egle Pulleritsu, kes tutvustas noortele emakeelenädalal õiget keelekasutust.
 • Sadolini Värvikeskust, kelle värvidega said meie kooli kunstisuuna abituriendid joonistada Tartu Lastekliinikusse ilusad maalingud.
 • Tartu Ülikooli Majandusklubi noori, kes korraldasid meie kooli abiturientidele majandusteaduskonna infotunni.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskust, kelle töötajate abiga toimus 18. aprillil koolis doonoripäev.
 • Merle Jäägerit ja tema sõpra Assot meeleoluka esinemise eest kooli juhtkonna ja hoolekogu vastuvõtul 21. mail.
 • Maanteeametit Tartu Kunstigümnaasiumi Perepäeva rattaraja läbiviimise toetamise eest.
 • Kooli perepäeval korraldatud oksjonil osalenuid, kelle abiga suudeti teenida ligi 120 eurot.
 • OÜ Elamuspanka, kes Perepäevale lisas vürtsi üle võlli kiikumisega.

2020/2021

 • OLEst Kerli Tallot, kes jagas meie 1. klassile teadmisi raudteeohutusest. 
 • Kõiki vilistlasi, kes andsid oma panuse meie kooli õpetajate päeva. 
 • Tele- ja raadioajakirjanikku Märt Treierit, kes viis läbi inspireeriva loengu 8. ja 9. klasside õpilastele. 
 • Meie pikaajalist matemaatikaõpetaja Viia Varulat, kes on suurelt panustanud kooli edendamisse ja õpilaste arendamisse. 

 

2019/2020

 • Juhan Marten Kulli, kes käis 6. klassidele rääkimas noorkotkastest. 
 • 6. a klassi Mii Ojakivi isa, Mihkel Joalat, kes viis läbi 6.a ja 5.c klassile isadepäval loengu "Kuidas saada leiutajaks?" 
 • 2.b klassi Sandra isa, Risto Suitsu, kes käis tutvustamas õpilastele oma tööd. 
 • raudteeohutussaadikut Kerli Tallot, kes viis läbi 1.-3. klassidele vahva raudeohutusalase koolituse.
 • koolitajat ja ettevõtjat Marek Mekki, kes viis läbi ettevõtlusloengutes Cashflow finantsmängu 9.b klassile. 
 • ettevõtjat Sten Tuudakut, kes viis läbi algatuse "Minu lugu" raames külalistunni 9.b klassile. 
 • sihtasutust KredEx (Mayri Tiido), kes koordineerib projekti "Minu lugu." 
 • ettevõtjat Kerli Mikku, kes tutvustas 2.b ja 3.b klassi õpilasele, kuidas sai füüsika-keemia õpetajast ettevõtja. 

2018/2019

 • lapsevanemat Maie Saarkivi, kes hoidis laulupidudel poistekoori varmatel poistel silma peal 
 • lasteaed Ploomike, kellega jagasime heanaaberlikult koos maja.
 • meie naaberkooli Tartu Kutsehariduskeskust, kus viisime läbi sel õppeaastal käsitööd, tööõpetust, kehalise kasvatuse tunde ja mitmeid vahvaid sündmuseid.
 • Kommipommi, kes toetas meie mitmeid vahvaid ettevõtmisi magusate auhindadega.
 • Eesti Punase Risti Tartumaa Seltsi töötajaid Ulvarit ja Kristi Rillot, kes viisid läbi esmaabi koolituse  6.b klassile.
 • Mihhail Mogutovi, kes viis läbi 7. klassi õpilastele pikemaajalise stressimaandamise ja häid sõbrasuhteid toetava treeningu.
 • tele- ja raadioajakirjanikku Märt Treierit, kes viis läbi noori mõtlema paneva seminari "Georgi ja Kaspari lugu".
 • hoolekogu aseesimeest Gert Goršanovit, kes aitas läbiviia 7.-9. klasside jõuluballi "Muinaslugu muusikas."
 • lapsevanem Ly Reinlot, kes kinkis koolile 12 liulauda.
 • perekond Kalmu, kes kinkisid koolile 5 liulauda
 • 1.b klassi Carlos Tiido vanemaid, kes kinkisid koolile 12 kelku.
 • vilistlast Marko Praaklit, kes andis vahva karjääritunni Vilistlaspäeval meie 9. klassidele.
 • Tartu Forseliuse Kooli, kus saime pidada oma kooli lastevanemate koosoleku.
 • naaberkooli Tartu Kutsehariduskeskust, kelle juures saime alustada uut kooliaastat.

2017/2018

 • Eesti Olümpiaakadeemiat, Tartu Linnavalitsust, Kommipommi, Tartu Milli, spordiklubi Arcticut ja MyFitnessi, spordiriiete tootjat MooMoo ning Škoda Tartut, kes panid oma õla alla Tartu Variku Kooli III Kooliolümpiamängude õnnestumisele!
 • vilistlasi Liia Nõlvat ja Airit Alumetsa, kes osalesid Eesti Vabariigi juubelinädalal meie koolis "Minu inimeste" päeval.
 • inimesi, kes kinkisid jõuluajal meie koolile suure koguse helkurveste ja esmaabi tarbeid.
 • selle aasta jõuluballi toetajaid: SINU LAHENDUSED, Tartu Mill, teater Must Kast.
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu projekti Salliv kool noori, kes viisid meie koolis läbi vanematele õpilastele foorumteatri etendused.
 • lapsevanemat Ave Pütseppa vahvate jõulukaunistuste eest.
 • veebikonstaablit Maarja Punakut huvitava ja hariva loengu eest meie nelja klassi õpilastele. Loengu teemaks oli "Sotisaalmeedia võlu ja valu"
 • Erasmus+ noori Hiinast ja Ukrainast, kes käisid meie kooli 9. klassidele rääkimas vahetusõpilaste võimalusi.
 • meie kooli isasid Tõnus Orasoni, Gert Goršanovi, Urher Vesket ning Martin Laanet vahvate tundide eest isadepäeval.
 • Helliku, Ploomikese ja Rukkilille koolieelikuid! Olite vahvad osalejad meie Haridusfestivali päeval!
 • kirjanik Ilmar Tomuskit vahva kohtumise eest meie õpilastega!
 • Maanteametit helkurvestide eest, mis hoidsid meie kooli pisemaid Europpa Spordinädalal liikluses nähtavana.

2016/2017

 • lapsevanem Maie Saarkivi, kes hoidis meie mudilastel laulupeol "Mina jään" varmalt silma peal! Suur-suur aitäh Sulle!
 • puhkpilliorkestrit "Popsid", kes lõid hea hoo sisse kooli tänuüritusel!
 • TÜ Haridusteaduste lektorit Igne Lembineni ja tema üliõpilastest juhedatavaid 4. klasside õpioskuste olümpiaadi ülesannete koostamise eest ning ürituse korraldamise ja läbiviimise eest.
 • Eesti Masinatööstuse Liitu ja Tartu Kutsehariduskeskust, kes korraldasid meie koolis vahva Metallipäeva.
 • Taavi Siilbekki, Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroost, kes viis KEAT õppeprogrammi raames meie kooli kuuendikele läbi eriolukordades (tuleõnnetused ja veeõnnetused) õige käitumise koolituse.
 • Anni Sikku Eesti Õpilasesinduste Liidust, kes viis läbi meie noortele õpilasesinduse ABS ja meeskonnakoolituse.
 • kirjanik Aidi Vallikut vahva kohtumise eest noortega.
 • kooli vilistlast ja unearsti Kene Vernikut väga huvitava loengu eest Tartu Haridusfestivalil.
 • Lisett Liiva ja Evelin Smirnovi Tartu Noortevolikogust, kes viisid läbi 8. klassidele NOA (Noorte Oma Algatus) koolitused.
 • Märt Treierit ja Maanteeametit mõtlemapaneva koolituse eest Tartu Variku Kooli 9. klassidele.
 • Eesti Põllumajandusmuuseumit kogu koolipere vastuvõtu eest matkapäeval!
 • Maanteeametit helkurvetside eest, mis hoidsid meie pisemaid liikluses nähtavana.
 • Tartu noorsoopolitseinikke, kes jälgisid meid matkapäeval.
 • 5.a klassi õpilasi Lisette Tederit, Marta-Johanna Arsti ja Eliisa-Marii Vooti ning vanemat Külvi Tederit, kes uuendasid 5.a klassi rõivistu sisu.

2015/2016
 

 • Erilised tänud Evelyn Vanambile, Krista Paabuskile ja Maiken Jaaniskile südamega tehtud töö eest kooli hoolekogus.
 • Märt Treierit ja Maanteeametit liiklusohutusalase riskivältimise koolituse „Georgi ja Kaspari lugu“ esitlemise ja arutelu eest.
 • Veebikonstaabel Andero Sepp`a, Tartu Variku Kooli 4.a klassi õpilastele internetis ohutust tegutsemisest rääkimise eest.
 • Immanuel Volkonskit huvitava loengu eest 8.-9. klasside õpilastele!
 • Kõiki vilistlastlasi, kes kooli juubelinädala raames külalisetunde andsid.
 • Anette Eliise Langi, Keidi Kaasikut, Siret Somelari ja Anna-Liina Luhta 6.b klassi koduklassile uue ilme andmise eest.
 • Ivo Valsi 8.b, 9.a, 9.b ja 9.c klassidele läbiviidud huvitavate külalistundide eest.
 • 9. klasse õpetajate päeva korraldamise eest.
 • 1.a klassi lapsevanemat Petrik Tsirp´i, kelle kaasabil valmis koolile ilus kõnepult.

 
2014/2015
 

 • Lapsevanem Kristina Heeringut 1.b klassile "Tagasi kooli" nädala raames läbiviidud külalistunni eest.
 • Tartu Variku Kooli õpilasesindust kogu kooliperele toreda vastlapäeva korraldamise eest.
 • Veebikonstaabel Maarja Punakut 5. a klassile peetud loengu eest, kus käsitleti internetiturvalisusega seotud teemasid.
 • Noorsopolitseinik Greten Sööli 4. klassidele peetud loengu eest, kus räägiti turvalisest käitumisest tänaval ja noori puudutavast seadusandlusest.
 • Eva-Mai Sõrmust 2.a klassis kooli sünnipäevanädala raames vilistalastunni läbiviimise eest.

2013/2014

 • Viliastlast Üllar Kivilat astronoomiaringi läbiviimise eest meie koolis.
 • Nastja Pertšonokit loengu "Lähis-ida kriis" eest 12. klassile.
 • Ako Laugametsa sotisaalainete nädalal esinemise eest 8.b, 7.b ja 7.a klassile.
 • Jaanus Välja loengu "Õiglane kaubandus" eest.
 • 12. klassi õpilasi Ragnar Pallat ja Rait Pallat ühe toreda tunni andmise eest 3.b klassis. Teemaks oli ettevõtluse põhialused. Eriti väärtuslikud olid noormeeste isiklikud kogemused antud teemas.
 • Õpilase vanemat Einar Avastut vahva jõulukingi eest koolile.
 • Veebikonstaablit Andero Seppa kübekiusamisalase loengu eest õpilaste vanematele ja õpetajatele.
 • Veronika Kivilaidu "Internetidžungli" loengu eest 3. klassidele.
 • AS Sadolini müügiesindajat Tiit Zeigeri, kes toetas meie kooli õpilaste puitpinkide viimistluse projekti Sadolini värvidega.
 • Jane Väli sisuka tööturuloengu eest 12. klassidele
 • Vilistlast Siim Meho, kes viis abiturientidele läbi simulatsioonmängu Euroopa Parlamendist.
 • Abituriente Rait Pallat, Ragnar Pallat, Egert Sädet, Andrei Redit, kes olid taaskord abis Tartu Sügisjooksu ja 2. linnamaratoni Supilinna teeninduspunktis.
 • AS Raitwood Tartu Terminali juhatajat Kuldar Ivandit ja AS Rait juhatuse esimeest Ivar Dembovskit kooli toetamise eest puitmaterjaliga.
 • IT Koolituskeskusest OÜ Karina Kuuskmanni, tänu kellele sai 4.-9. klassi õpilased osa mobiiliohutuse loengust.
 • Lapsevanemaid, kes aitasid õppeaasta algul remontida klasse ja rõivistut.

2012/2013

 • Berit Kangrot (Ruunipizza ja pannkoogikohviku juhataja), kes käis mitmetele klassidele majandustunde andmas ning pani parimale ka auhinna välja.
 • Jõgeva Kultuurikeskus, kes laenutas meie kooli rahvatantsurühmale rahvariideid.
 • Kooli vilistlast Kristo Põllut, kes viis 11. klassile "Tagasi kooli" raames läbi õppetunni.
 • Ramonit ja Ranelit, kes käisid 3. klassidele tegemas robootikapäeva.
 • Kristelit ja Elenat "Teeme ära" programmist, kes viisid läbi "Prügivahetunni" 5. klassidele.
 • Ando Kiidroni, kes viis abiturientidele "Tagasi kooli" raames läbi turundusalase tunni ning rääkis valitutest pärast gümnaasiumi lõpetamist.
 • Veikko Allikut, Erkki Tattarit, Kalvar Tamminet, kes viisid meie koolis läbi huvitavad loengud pommiohutusest.
 • Jõgeva gümnaasiumi õpetajat Vivian Paaksit, kes osales juhendajana gümnasistide rahvatantsulaagris.
 • Suuhügienisti Marju Luhti, kes pidas 1. ja 12. klasside õpilastele loengu suutervisest ja -hügieenist.
 • Ettevõtet AS Tartu Mill, kes toetas PiparkoogiMaania ürituste läbiviimist.
 • Kooli vilistlasi Gabriela Kivimäge ja Kristofer Seppelit, kes esinesid meie kooli juhtkonna vastuvõtul.
 • Kooli vilistlast Annaliisa Mitti, kes esines õpetajatepäeval.
 • Hans Bergi ja Jan Truuväärt südamest tehtud kingituse eest meie koolile.
 • Kooli hoolekogu liiget Agu Kaljot, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Kooli hoolekogu liiget Margit Otti, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Tartu Kunstimaja näitusepedagoogi Mari Jõgistet, kes korraldas 12. klassi kunstiõpilastele 25. oktoobril huvitava ja põhjaliku kaasaegset eesti kunsti tutvustava ringkäigu Tartu erinevatesse näitusesaalidesse.
 • 11. klassi noormehi Rait Palla, Ragnar Palla, Martti Meriloo, Egert Säde ja Andrei Redi, kes olid abis Tartu Sügisjooksu ja 1. linnamaratoni teeninduspunktis.
 • Viking Line-i, kes toetas õpetajate päeva läbiviimist ning võimaldas premeerida tublisid õpilasi.
 • Lapsevanemat Siim Kikkat, kes toimetas meie koolile õppevahendeid.
 • Kooli vilistlast Berit Krausi, kes tutvustas hea õpetaja kuu raames abiturientidele EMÜ õppekorraldust ja üliõpilaselu.

2011/2012

 • Terje Toomistut, kes jagas 15. septembril meie kooli gümnasistidele oma reisikogemusi Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Indoneesias. Toomistu on kirjutanud koos Berit Renseriga reisiromaani "Seitse maailma".
 • Profiratturit Rein Taaramäed, kes tutvustas 06. oktoobril meie kooli õpilastele omanimelist jalgrattaklubi ning rääkis enda tegemistest.
 • Vilistlast Gunnar Dusmetovit, kes andis 14. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames keemiatundi.
 • Dr Ülle Ani, kes pidas 17. oktoobril ja 01. novembril meie kooli õpilastele suitsetamise kahjulikkusest loengu.
 • Tartu Maraton Klubi juhti Indrek Kelku, kes esines 18. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames meie kooli gümnasistidele.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskust, kelle töötajate abiga toimus 19. oktoobril koolis doonoripäev.
 • Õpilase vanemat Elina Karli, kes andis 20. oktoobril "Hea õpetaja kuu" raames põhikooli õpilastele loodusainete tunde. Elina Karl tutvustas noortele mikroskoopide tööd.
 • Jamie Banksi, kes jagas 02. novembril 12. klassi õpilastele oma reisi- ja õpetamiskogemusi Hiinas.
 • Tööinspektsiooni, kelle töötajad pidasid 03. novembril gümnasistidele tööõigusalase loengu.
 • Eesti Afganistani sõpruskoolide esinaist Kristi Ockba, kes viis 8. novembril gümnasistidele läbi töötoa "Islamiusk ja araabiamaad".
 • Karlova haruraamatukogu, kes viis Põhjamaade kirjandusnädala raames (14.11) läbi loengu põhjamaade kirjandusest 3. klassidele.
 • Tartu Ärinõuandlat, kes soetas koolile uued majandusõpikud.
 • Mariel Aimi, kes esines 16. novembril kooli 31. sünnipäeva puhul toimunud klasside parimate õpilaste tänuüritusel.
 • MTÜ Tähe Noorteklubi, kes andis oma ruume kasutada 18. novembril meie Õpilasesinduse koolituseks.
 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeest Sven Mikserit, kes kohtus meie kooli 11. ja 12. klasside õpilastega ning arutles haridusreformi üle ning Eesti positsiooni üle Euroopa Liidus.
 • Mare Liigerit, kes pidas põhikooli noortele loengu uimastiennetusest jms ning gümnaasiumi noortele ellujäämisvõimalustest Eestimaal.
 • Tartu Ärinõuandlat, kes toetas meie kooli õpilasfirma 4Safe osalemist Eesti Õpilasfirmade Laadal Tallinnas Kristiine Keskuses.
 • Aivar Paasi ja Aare Kirnat, kes viisid läbi loengud põhikooliõpilastele "Head tavad internetis."
 • Marianne Kuzemtšenkot, kes käis õpetajatele rääkimas autismist.
 • Hans Bergi ja Jan Truuväärt südamest tehtud kingituse eest meie koolile.
 • Konguta Vallavalitsust, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Kooli hoolekogu liiget Agu Kaljot, kes abistas meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • 19. veebruaril 2012 toimus 41. Tartu Maraton. Meie õpilased osalesid maratoni läbi viimisel vabatahtlikena. Täname õpilasi Airit Alumets, Simon Palu, Cärolyn Aromets, Karmen Mesila, Birgit Jarne, Liis Šubbosev, Oskar Telgmaa ja Jan Keron Kalm. Täname õpilasesindusest Airit Alumetsa, kes organiseeris noorte osalemise maratonil.
 • Keskkonnaameti Tartumaa programmijuhti Piret Valget toredate õppeprogrammide läbiviimise eest 1. ja 5. klassides.
 • Rahvamuusik Marju Varblast, kes osales lauluvõistluse Laulusuu hindamisel.
 • Siim Avi, Maria Krõlovat, Tormi Kevvaid ja Egle Arget, kes Tagasi kooli nädala raames andsid meie koolis tunde.
 • Kooli hoolekogu liikmeid Kaia Rahu, Andrias Tammistut ja Margit Otti, kes abistasid meid kooli tublimate õpilaste premeerimisel.
 • Egle Pulleritsu, kes tutvustas noortele emakeelenädalal õiget keelekasutust.
 • Sadolini Värvikeskust, kelle värvidega said meie kooli kunstisuuna abituriendid joonistada Tartu Lastekliinikusse ilusad maalingud.
 • Tartu Ülikooli Majandusklubi noori, kes korraldasid meie kooli abiturientidele majandusteaduskonna infotunni.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Verekeskust, kelle töötajate abiga toimus 18. aprillil koolis doonoripäev.
 • Merle Jäägerit ja tema sõpra Assot meeleoluka esinemise eest kooli juhtkonna ja hoolekogu vastuvõtul 21. mail.
 • Maanteeametit Tartu Kunstigümnaasiumi Perepäeva rattaraja läbiviimise toetamise eest.
 • Kooli perepäeval korraldatud oksjonil osalenuid, kelle abiga suudeti teenida ligi 120 eurot.
 • OÜ Elamuspanka, kes Perepäevale lisas vürtsi üle võlli kiikumisega.