Uudised

Õpetajad õpivad Projekt „Tartu Variku Kooli uuenev õpikäsitlus uues koolikeskkonnas“ 29. oktoober eele

1. septembril 2019. a alustas Tartu Variku Kool uues, kaasaegses ja innovaatilises koolimajas. Uue funktsionaalsed ruumilahendused soodustavad avatud õppe läbiviimise võimalusi. Avardunud on võimalused õpilaste individuaalseks õppetööks kui ka klassidevaheliseks rühmatöö läbiviimiseks.


Tartu Variku Kooli projekt "Uuenevast õpikäsitlusest uues koolikeskkonnas" võimaldab anda uued suunad kooli õppetöö mõtestamiseks õppeprotsessidest ja õpikäsitlustest.

Tartu Variku Kool on seadnud eesmärkideks olla õppetöös paindlik – lähtudes õpilaste erinevatest võimetest, hoiakutest ja sotsiaalsetest oskustest. Kool annab võimaluse igale õpilasele jätkata pärast põhikooli oma haridusteed vabalt valitud gümnaasiumis või kutsekoolis. Selleks peab kool olema pidevalt kursis haridusuuendustega ja väärtustada kaasaegseid võimalusi uues koolikeskkonnas. Sügisvaheajal, 19.-20. oktoobril 2020, toimuski projekti raames seminar Kubijal meie kooli juhtkonnale ja õpetajatele.

Koostöö ja ettekanded koolitusfirmaga Mõttemaru OÜ oli põhjalikult ette valmistatud ja sisukad. Seminaril tutvusime ja arutasime kahe päeva jooksul läbi erinevate teoorialoengute, mida saaksime praktiliselt teha uuenenud koolikeskkonnas, et õpilane end koolis hästi tunneks? Kuidas märgata ja lahendada pingeid õppeprotsessis? Kuidas saada aru enda võimete piiridest, mis on seotud tähelepanu, mälu ja erinevate olukordade tajumise ning talumisega? Tähtsal kohal projekti koolituses oli ka õpetajate tööalase professionaalsuse tõstmine uues koolikeskkonnas: kuidas saada muutustega (töö)elus edukalt hakkama? Miks on muutused rasked? Kuidas kohaneda muutustega nii, et need ei tekitaks konflikte iseendas ja teistega? Mida võtta arvesse, kui soovime muutuseid läbi viia õppekorralduses ja kooliruumis (näiteks kollektiivi tasandil vs õppetöös)?

Koolitusprotsessi järgselt saame välja töötada kooli õppetegevuste sujuva koordineerimiskava ja analüüsida koos õpetajatega, kuidas jõuda iga õpilase võimetekohase õpitulemuseni. Õpetajad teavad ja oskavad kasutada uut koolikeskkonda tulemusliku õppetöö läbiviimise kohana ning kasutavad õppimist toetava hindamise põhimõtteid. Ees ootab kooli uue arengukava koostamine, kuhu õpitud teadmised ja uued muudatused koolikeskkonnast sisse lõimitakse.

Meie koolitajateks olid Kärolin Kajalaid ja Andero Teras (koolitusfirma Mõttemaru OÜ). Koolitusprojekti toetasid ja aitasid läbi viia: Innove, Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Tartu LV Haridusosakond.

Tartu Variku Kooli projekt "Uuenevast õpikäsitlusest uues koolikeskkonnas" võimaldab anda uued suunad kooli õppetöö mõtestamiseks õppeprotsessidest ja õpikäsitlustest.

Tartu Variku Kool on seadnud eesmärkideks olla õppetöös paindlik – lähtudes õpilaste erinevatest võimetest, hoiakutest ja sotsiaalsetest oskustest. Kool annab võimaluse igale õpilasele jätkata pärast põhikooli oma haridusteed vabalt valitud gümnaasiumis või kutsekoolis. Selleks peab kool olema pidevalt kursis haridusuuendustega ja väärtustada kaasaegseid võimalusi uues koolikeskkonnas. Sügisvaheajal, 19.-20. oktoobril 2020, toimuski projekti raames seminar Kubijal meie kooli juhtkonnale ja õpetajatele.


Koostöö ja ettekanded koolitusfirmaga Mõttemaru OÜ oli põhjalikult ette valmistatud ja sisukad. Seminaril tutvusime ja arutasime kahe päeva jooksul läbi erinevate teoorialoengute, mida saaksime praktiliselt teha uuenenud koolikeskkonnas, et õpilane end koolis hästi tunneks? Kuidas märgata ja lahendada pingeid õppeprotsessis? Kuidas saada aru enda võimete piiridest, mis on seotud tähelepanu, mälu ja erinevate olukordade tajumise ning talumisega? Tähtsal kohal projekti koolituses oli ka õpetajate tööalase professionaalsuse tõstmine uues koolikeskkonnas: kuidas saada muutustega (töö)elus edukalt hakkama? Miks on muutused rasked? Kuidas kohaneda muutustega nii, et need ei tekitaks konflikte iseendas ja teistega? Mida võtta arvesse, kui soovime muutuseid läbi viia õppekorralduses ja kooliruumis (näiteks kollektiivi tasandil vs õppetöös)?

Koolitusprotsessi järgselt saame välja töötada kooli õppetegevuste sujuva koordineerimiskava ja analüüsida koos õpetajatega, kuidas jõuda iga õpilase võimetekohase õpitulemuseni. Õpetajad teavad ja oskavad kasutada uut koolikeskkonda tulemusliku õppetöö läbiviimise kohana ning kasutavad õppimist toetava hindamise põhimõtteid. Ees ootab kooli uue arengukava koostamine, kuhu õpitud teadmised ja uued muudatused koolikeskkonnast sisse lõimitakse.

Meie koolitajateks olid Kärolin Kajalaid ja Andero Teras (koolitusfirma Mõttemaru OÜ). Koolitusprojekti toetasid ja aitasid läbi viia: Innove, Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Tartu LV Haridusosakond.