Uudised

Tähelepanu! Eelkool! 05. märts eele

Seoses COVID-19 suure levikuga lõpetame selleks õppeaastaks Tartu Variku Koolis eelkooli töö. Tasutud õppemaksu osas tehakse tasaarveldus.