n w    w w w w

baner
   Avaleht
large small default
Kooliga tutvumise päev

Kooliga tutvumise päev 2017. aastal kooliteed alustavatele 1. klasside lastele ja nende vanematele toimub 23. mail kell 18.00.

 
.

Neljapäeval, 13. aprillil kell 14.30
toimub Tartu Variku Kooli õpilastele laulukonkurss

„LAULUSUU 2017”

Osalema on oodatud kõik huvilised. Võistlus toimub järgmistes vanuserühmades ja koosseisudes:
1.-2.klass
3.-4.klass
5.-6.klass
7.-9.klass
duetid

Registreerida saab huvijuhi ja muusikaõpetajate juures kuni 1. aprillini.

OKAS KURKU!

 
.

ÕPETAJAD ÕPIVAD!

Tartu Variku Kooli õpetajatel on töine kevadvaheaeg ning toimuvad erinevad koolitused:

1. Koolitusseminar toimub 21.-22. märtsil 2017. Sihtasutus Innove 16.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/208 on toetuse saanud koolitus:  „Tartu Variku Kooli koolimeeskonna ühine õppimine haridusuuenduste rakendamiseks“. Tartu Variku Kool toetab õpetajate koostööd ja motiveerib neid pidevalt arendama oma kutseoskuseid. Muutused õppe- ja kasvatusprotsessis ning õpikäsitlustes seavad õpetajatele uusi väljakutseid oma professionaalses arengus.

http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT&sa=D&ust=1487345486194000&usg=AFQjCNEFtACFBWzVk1JtgEJ0vssJul_T3g

2. 22. märtsil 2017 toimub Tartu V SPA konverentsikeskuses õpikogukondade foorum „Kuidas õpetajad õpivad?". Foorumil on võimalik tutvuda erinevate koolide ja lasteaedade praktikatega õpetajate õpikogukondade tegevuse korraldamisel.  Foorumit korraldab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koostöös Tartu Kivilinna Kooli, Tartu Hansa Kooli ja Tartu Annelinna Gümnaasiumiga.

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Uudised/opikogukondade_foorum_marts2017.jpg

3. 23.-24. märtsil 2017 osaleb kooli juhtkond Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse programmis „Digiajastu haridusjuht“ koolitustel „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“. Koolitustel analüüsitakse, milliseid väljakutseid esitab digiajastu haridusasutusele ning kuidas korraldada õpetamist ja õppimist, digitaristu ja personali arendamist. Arutelude ja praktiliste tegevuste kaudu leiame  just oma koolile sobivad lahendused.

 

 
Koolinoorte karikatuurivõistlus „Mida naerad, koolijüts?“

Tartu Variku Kool ja MTÜ Varia Noorteklubi kuulutavad välja koolinoorte karikatuurivõistluse "Mida naerad, koolijüts?"
Teema: „Kiire elu
Oodatud on must-valged originaaltööd formaadiga 210x297 mm (A4). Tööde arv on piiramatu. Iga töö tagaküljele tuleb kirjutada oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja aadress.
Tööd saata või tuua 1. aprilliks 2017 Tartu Variku Kooli aadressil Aianduse 4, 50110 Tartu, õpetaja Paul Kunman.
Töid ei tagastata, parematest töödest korraldatakse näitus.
Parimatele auhinnad!

http://www.variku.tartu.ee//dok/Mida%20naerad%20koolijyts.JPG

 

 
Tubli tulemus olümpiaadilt

15. märtsil toimus Kivilinna Koolis Tartu linna töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaad 9. klassidele, kus Kristjan-Sten Kallejärv (9.a) saavutas väga tubli II koha ja Henry Noorsalu (9.a) 5. koha. Õpilasi juhendab õpetaja Paul Kunman.

Kiitus tubli tulemuse eest!

 
I koht Tartu linna rahvastepallivõistlusel

14.-16. märtsil toimus Tartu Veeriku Koolis Tartu linna rahvastepallivõistlus 4. klasside poistele, kus meie poisid saavutasid väga tubli I koha. Meeskonda kuulusid: Paul Herman Järve (4.b), Robin Kütt (4.b), Denis Lotkov (4.b), Tomm Ragnar Maidla (4.b), Margus Ralliste (4.b), Kevin Kuudeberg (4.b), Dmitri Desjatnikov (4.a), Robert Kalm (4.a), Karl Robert Nõmmik (4.a), Aaro Põder (4.a), Stefart Rei (4.a), Märt Vaher (4.a).

Koolipere õnnitleb ja tänab õpetaja Eve Aoveeri.

 
Stuudium

Tartu Variku Kool kasutab õppeinfo haldussüsteemi – Stuudium.

Selleks, et lapsevanem saaks juurde oma lapse andmetele Stuudiumis tuleb täita järgmine vorm: https://variku.ope.ee/xapp/request_account

Selleks, et õpilane saaks juurde oma andmetele Stuudiumis tuleb edastada klassijuhatajale oma e-maili aadress ja täita järgmine vorm: https://variku.ope.ee/auth/forgot

 


webmaster