ÕPPETÖÖ

Põhikooli lõpueksamid


2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 3. juuni 2019.a;
  • matemaatika – 10. juuni 2019.a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.
     

2018/2019. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 3. juuni 2019.a;
  • matemaatika – 10. juuni 2019.a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.