VASTUVÕTT

Vastuvõtt 1. klassi


Haridusosakond määrab e-keskkonna ARNO abil  lapsele elukohajärgse põhikooli lähtuvalt koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest.

Siseneja näeb andmeid aga ainult siis, kui tema laps on esimesse klassi astumas. Sellisel juhul näeb ta oma lapse andmeid ja alates märtsikuust lapsele määratud elukohajärgse kooli andmeid.

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.

1. klassi saab registreeruda 15. märtsist kuni 1. maini.

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

  • kunstiõpetus, informaatika

Uuenenud kunstisuund Tartu Variku Koolis toetab õpilaste loovust, algatusvõimet  ja  ettevõtlikkust. Lisaks laiapõhjalistele kunstialastele teadmistele ja praktilistele oskustele klassikalistes kunstivaldkondades seome ja täiendame kunstitundi tehniliste ning digitaalsete valdkondadega (kunst seotud disainiga - tehnodisain, digimaal, digitaalsed kunsti arvutitunnid koos kujundusprogrammidega jms). Mitmekülgne kunstitegevus õpetajate juhendamisel innustab, toetab ja suunab meie kooli kunstihuvilisi õpilasi sihikindlalt tegutsema, hindama ja analüüsima oma õppetegevusi. Suuname õpilasi väljendama end läbi isikupärase kunstiloomingu. Koolil on koostööprojektid Tartu Kunstikooliga ning osaleme iga-aastaselt erinevatel kunstiüritustel ja –võistlustel.

  • ettevõtlusõpetus, informaatika

Ettevõtlusõpetuse eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut. Kujundada probleemide lahendamise ja uurimise oskust, et saada aru ühiskonnas toimuvast. Ettevõtlusõpetus on lõimitud teiste õppeainetega- matemaatika, looduse- ja inimeseõpetusega. Soovime, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja loovad ning edendaksid tulevikus Eesti elu.

 

 

 

Õpilaspileti jaoks foto tehakse koolis õppeaasta esimestel päevadel.

Tulevase esimese klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

 

Tutvu infovoldikuga " KUI MU LAPS ASTUB TARTU LINNAS ESIMESSE KLASSI? "

Haridusosakond määrab e-keskkonna ARNO abil  lapsele elukohajärgse põhikooli lähtuvalt koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest.

Siseneja näeb andmeid aga ainult siis, kui tema laps on esimesse klassi astumas. Sellisel juhul näeb ta oma lapse andmeid ja alates märtsikuust lapsele määratud elukohajärgse kooli andmeid.

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.

1. klassi saab registreeruda 15. märtsist kuni 1. maini.

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

  • kunstiõpetus, informaatika

Uuenenud kunstisuund Tartu Variku Koolis toetab õpilaste loovust, algatusvõimet  ja  ettevõtlikkust. Lisaks laiapõhjalistele kunstialastele teadmistele ja praktilistele oskustele klassikalistes kunstivaldkondades seome ja täiendame kunstitundi tehniliste ning digitaalsete valdkondadega (kunst seotud disainiga - tehnodisain, digimaal, digitaalsed kunsti arvutitunnid koos kujundusprogrammidega jms). Mitmekülgne kunstitegevus õpetajate juhendamisel innustab, toetab ja suunab meie kooli kunstihuvilisi õpilasi sihikindlalt tegutsema, hindama ja analüüsima oma õppetegevusi. Suuname õpilasi väljendama end läbi isikupärase kunstiloomingu. Koolil on koostööprojektid Tartu Kunstikooliga ning osaleme iga-aastaselt erinevatel kunstiüritustel ja –võistlustel.

  • ettevõtlusõpetus, informaatika

Ettevõtlusõpetuse eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut. Kujundada probleemide lahendamise ja uurimise oskust, et saada aru ühiskonnas toimuvast. Ettevõtlusõpetus on lõimitud teiste õppeainetega- matemaatika, looduse- ja inimeseõpetusega. Soovime, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja loovad ning edendaksid tulevikus Eesti elu.

 

 

 

Õpilaspileti jaoks foto tehakse koolis õppeaasta esimestel päevadel.

Tulevase esimese klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

 

Tutvu infovoldikuga " KUI MU LAPS ASTUB TARTU LINNAS ESIMESSE KLASSI? "