ÕPPETÖÖ

Õppenõukogud


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE KALENDERPLAAN

I  õppenõukogu koosolek 7.12.2023

Päevakord:

1. Kooliraamatukogu poolt tellitavate õppekirjanduse nimekirjade kooskõlastamine.

2. Jooksvad küsimused

 

II  õppenõukogu koosolek 6.06.2024

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

2. 1.-8. klasside järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

III  õppenõukogu koosolek 18.06.2024

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine. Põhikooli lõpetamine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Kiitusega põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Täiendava õppetöö lõpetamine 1.-8. klassides.

3. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

IV  õppenõukogu koosolek  28.08.2024

Päevakord:

1. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. 2024/2025. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid.

3. 2024/2025. õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE KALENDERPLAAN

I  õppenõukogu koosolek 7.12.2023

Päevakord:

1. Kooliraamatukogu poolt tellitavate õppekirjanduse nimekirjade kooskõlastamine.

2. Jooksvad küsimused

 

II  õppenõukogu koosolek 6.06.2024

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

2. 1.-8. klasside järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

III  õppenõukogu koosolek 18.06.2024

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine. Põhikooli lõpetamine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Kiitusega põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Täiendava õppetöö lõpetamine 1.-8. klassides.

3. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

IV  õppenõukogu koosolek  28.08.2024

Päevakord:

1. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. 2024/2025. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid.

3. 2024/2025. õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.