ÕPPETÖÖ

Õppenõukogud


ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE KALENDERPLAAN

I  õppenõukogu koosolek 8.12.2022

Päevakord:

1. Kooliraamatukogu poolt tellitavate õppekirjanduse nimekirjade kooskõlastamine.

2. Jooksvad küsimused

 

II  õppenõukogu koosolek 8.06.2023

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

2. 1.-8. klasside järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

III  õppenõukogu koosolek 16.06.2023

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine. Põhikooli lõpetamine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Kiitusega põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

IV  õppenõukogu koosolek 20.06.2023

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö lõpetamine 1.-8. klassides.

2. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

V  õppenõukogu koosolek  29.08.2023

Päevakord:

1. 2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid.

3. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUTE KALENDERPLAAN

I  õppenõukogu koosolek 8.12.2022

Päevakord:

1. Kooliraamatukogu poolt tellitavate õppekirjanduse nimekirjade kooskõlastamine.

2. Jooksvad küsimused

 

II  õppenõukogu koosolek 8.06.2023

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

2. 1.-8. klasside järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine.

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

III  õppenõukogu koosolek 16.06.2023

Päevakord:

1. 9. klasside õpilaste täiendava õppetöö lõpetamine. Põhikooli lõpetamine. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Kiitusega põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

IV  õppenõukogu koosolek 20.06.2023

Päevakord:

1. Täiendava õppetöö lõpetamine 1.-8. klassides.

2. Jooksvad küsimused, informatsioon.

 

V  õppenõukogu koosolek  29.08.2023

Päevakord:

1. 2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid.

3. 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heakskiitmine.

4. Jooksvad küsimused, informatsioon.