ÕPPETÖÖ

Põhikooli lõpueksamid


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

  • eesti keel: 30. mail 2022
  • matemaatika: 6. juunil 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 14. juunil 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 14.–15. juuni 2022.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

  • eesti keel: 30. mail 2022
  • matemaatika: 6. juunil 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 14. juunil 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 14.–15. juuni 2022.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.