ÕPPETÖÖ

Töö tuge vajavate õpilastega


Tuge vajavate  õpilaste  õppe  korraldamisel  lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. 

Tugi- ja õpiabisüsteem on suunatud õpilastele, kelle:

  • Õpiraskused,
  • Terviseseisund (puue)
  • Käitumis-ja tundeeluhäired
  • Pikemaajaline õppest eemalviibimine
  • Kooli õppekeele ebapiisav valdamine

Tartu Variku Kooli õpilaste toetamine ja õpiabi korraldamine


Tuge vajavate  õpilaste  õppe  korraldamisel  lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. 

Tugi- ja õpiabisüsteem on suunatud õpilastele, kelle:

  • Õpiraskused,
  • Terviseseisund (puue)
  • Käitumis-ja tundeeluhäired
  • Pikemaajaline õppest eemalviibimine
  • Kooli õppekeele ebapiisav valdamine

Tartu Variku Kooli õpilaste toetamine ja õpiabi korraldamine

Eripedagoog

Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoogi (õpiabi) tundides  õpitakse väikestes gruppides ning kõik lapsed saavad vajalikul hulgal individuaalset tähelepanu.

Õpiabi eesmärgiks on:

    toetada põhikooli 1.-9. klassi õpilase suulise ja kirjaliku kõne arengut
    kujundada ja arendada eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi

Kersti Heinsaar

kontakt: kersti.heinsaar@variku.tartu.ee

Marju Tilga

kontakt: marju.tilga@variku.tartu.ee