ÕPPETÖÖ

Töö tuge vajavate õpilastega


Tuge vajavate  õpilaste  õppe  korraldamisel  lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. 

Tugi- ja õpiabisüsteem on suunatud õpilastele, kelle:

  • Õpiraskused,
  • Terviseseisund (puue)
  • Käitumis-ja tundeeluhäired
  • Pikemaajaline õppest eemalviibimine
  • Kooli õppekeele ebapiisav valdamine

Tartu Variku Kooli õpilaste toetamine ja õpiabi korraldamine


Tuge vajavate  õpilaste  õppe  korraldamisel  lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. 

Tugi- ja õpiabisüsteem on suunatud õpilastele, kelle:

  • Õpiraskused,
  • Terviseseisund (puue)
  • Käitumis-ja tundeeluhäired
  • Pikemaajaline õppest eemalviibimine
  • Kooli õppekeele ebapiisav valdamine

Tartu Variku Kooli õpilaste toetamine ja õpiabi korraldamine

Koolipsühholoog

Kes on koolipsühholoog?

Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab õpilastel muredega toime tulla. Koolipsühholoog lähtub õpilase heaolust ja parimatest huvidest. Ta teeb koostööd õpetajate, vanemate ja teiste spetsialistidega selleks, et luua õpilase jaoks turvaline, toetav ja võimetekohane õpikeskkond.

Õpilasena oled oodatud, kui
- Oled mures suhete pärast õpetajate, vanemate ja/või sõpradega
- Tunned, et ei tule toime oma õpingutega
- Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist ja mõistmist
- Oled püsivalt väsinud ja õnnetu

Lapsevanema või õpetajana pöördu, kui
- Oled mures lapse meeleolu, käitumise või õppimise pärast.

E, T, K, N kell 8:00-16:00 ja R kell 8:00-15:00

kontakt: anna.tkatsuk@variku.tartu.ee